Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33)

- Duurzame financiering (taxonomie)

Verslag schriftelijk overleg (35921, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en nader te bespreken op 8 februari 2022.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer