Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33)

- Duurzame financiering (taxonomie)

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 31 januari 2022 inzake Nederlandse feedback op concept-uitwerking van de EU-taxonomie betreffende gedelegeerde handeling kernenergie en aardgas (21501-33 / 35921, F)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 15 februari 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk