Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210030 - Voorstel voor een verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

- E210030 en E210031

Voorstellen voor verordeningen tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen; Voorstel voor een verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK van 11 februari 2022 inzake de Commissievoorstellen Europese Democratie en besluit op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden. De meerderheid van de commissie wenst geen verzoek te doen voor een besloten technische briefing. De commissie wenst voorts op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip te worden geïnformeerd als de Tweede Kamer over het verloop van de behandeling van deze voorstellen.

- 21.501-02 EK, DS

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman