Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33)

- Duurzame financiering (taxonomie)

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 31 januari 2022 inzake Nederlandse feedback op concept-uitwerking van de EU-taxonomie betreffende gedelegeerde handeling kernenergie en aardgas (21501-33 / 35921, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de GroenLinks-fractie (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

- Besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie

Brief van de minister voor K&E inzake besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie; Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

De commissie besluit de brief van 14 februari 2022 van de minister voor Klimaat en Energie (21 501-33, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk