Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220008 - Voorstel voor een Dataverordening

- COM(2022)68 - Voorstel voor een dataverordening

De commissie wenst het BNC-fiche af te wachten alvorens het voorstel in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren