Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 maart 2022
1. 32317, MT

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van J&V inzake toezending discussiestuk over Europees migratie- en asielpact van de informele JBZ-Raad van 3 en 4 februari 2022; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming inzake verslag informele JBZ-Raad van 3-4 februari 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief van de minister en de staatssecretaris van J&V van 14 februari 2022 (32317, MT) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 32317, MU en 32317, MX

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 3-4 maart 2022; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad van 3-4 maart 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten dit agendapunt op 12 april 2022 opnieuw te agenderen.

3. 32317, NA

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake het Counter-Terrorism Action Plan Afghanistan; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief van de minister en de staatssecretaris van J&V van 24 maart 2022 (32317, NA) voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de commissiestaf om zodra de evaluatie van het Counter-Terrorism Action Plan Afghanistan beschikbaar is, dit - vooruitlopend op de JBZ-Raad van juni 2022 - onder de aandacht van de commissies te brengen.

4. 34931 Interparlementaire controlegroep Europol (JPSG)

Mondelinge terugkoppeling van de tiende (digitale) bijeenkomst JPSG Europol 28 februari 2022

Het lid Van Hattem (PVV) verzorgt ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de tiende bijeenkomst van de JPSG Europol, die op maandag 28 februari jl. op digitale wijze plaatsvond. Een delegatieverslag verschijnt later als kamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren