Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210029 - Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

- 32317, MT

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van J&V inzake toezending discussiestuk over Europees migratie- en asielpact van de informele JBZ-Raad van 3 en 4 februari 2022; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming inzake verslag informele JBZ-Raad van 3-4 februari 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief van de minister en de staatssecretaris van J&V van 14 februari 2022 (32317, MT) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren