Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210029 - Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

- E210029

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over het voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen; EU-voorstel: Voorstel voor een Besluit betreffende voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen (COM(2021)752)

De commissie besluit de brieven van de Europese Commissie van 22 maart 2022 (36007, C) en de staatssecretaris van J&V, mede namens de minister van BUZA, van 3 februari 2022 (36007, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren