Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- E210032 en E210033

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van J&V over de voorstellen voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) en voor een Verordening tot wijziging van de Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891); EU-voorstellen voor geactualiseerde Schengenregels: COM(2021)890 en COM(2021)891

De commissie besluit om op 12 april 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van 15 maart 2022 (36023, D) alsmede de bijbehorende ontvangen BNC-fiches.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren