Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220008 - Voorstel voor een Dataverordening

- COM(2022)68 - Voorstel voor een dataverordening

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 24 mei 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren