Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33)

- Duurzame financiering (taxonomie)

Verslag schriftelijk overleg (35921, B) en brief van de minister K&E van 4 mei 2022 (35921, C)

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 april 2022 (35921,B) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit tevens de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 4 mei 2022 (35921,C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk