Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- Appreciatie voorstel voor de tijdelijke opschorting van heffingen op de invoer van Oekraïense producten

Brief van de minister voor BHenO inzake kabinetsappreciatie over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 14 juni 2022.

- Rondvraag

Op verzoek van het lid Moonen (D66) besluit de commissie de brief van de minister inzake BNC-fiche over de richtlijn passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven (22112, IS) te agenderen voor schriftelijke inbreng op 14 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk