Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- E210032 en E210033

Antwoordbrief van de Europese Commissie en verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de voorstellen voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) en voor een Verordening tot wijziging van de Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891);

De commissie besluit de brieven van respectievelijk 31 mei 2022 van de Europese Commissie (36023, F) en van 19 maart 2022 van de staatssecretaris van J&V (36023, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren