Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-20/21501-31, CL en 21501-31, AV

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 16 juni 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW en de minister voor APP inzake nationale doelen 2030; Europese Raad

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 16 juni 2022. Met name de ontwikkelingen omtrent het EU-richtlijnvoorstel toereikende minimumlonen (E200027) worden met belangstelling gevolgd.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl