Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220013 - Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid

- E220013

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Moonen). De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk