Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 juni 2022
1. 32317, NC en ND

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022; Brief van de staatssecretaris van J&V inzake voortgang en kabinetsinzet Europees asiel- en migratiepact; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van J&V, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van 30 mei 2022 (32317, NC) en de brief van de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van 3 juni 2022 (32317, ND) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.
De commissies besluiten toezegging T03077 als "deels voldaan" aan te merken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren