Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- COM(2022)209

Voorstel voor een Verordening betreffende regels om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 13 september 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren