36.148

EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het pakket EU-voorstellen inzake legale migratie.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in Edossiers E220017 en E220018.


Kerngegevens

begonnen

28 juni 2022

titel

Voorstel voor een Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking) | Voorstel voor een Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen (herschikking) | Commissiemededeling inzake aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU

Documenten