Dinsdag 13 september 2022, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering VWS en J&V

7.Rondvraag


Korte aantekeningen