Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220005 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

- E220005

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De staf wordt verzocht na te gaan wat de Europese bevoegdheden zijn en welke mogelijkheden er zijn om invloed uit te oefenen, zodat dit in oktober 2022 kan worden besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren