Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220015 - Voorstel voor een richtlijn tot bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures

- 36.009 EK, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie; EU-voorstellen inzake Europese democratie

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg over de richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie (36.009, D) en besluit op dit moment geen nadere vragen te stellen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman