Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- E220021

Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 4 oktober 2022 in verband met de technische briefing in de Tweede Kamer over het voorstel op 15 september 2022. NB. de technische briefing is verplaatst naar 4 oktober 2022 waardoor de inbrengdatum, met instemming van de commissievoorzitter, is verplaatst naar 18 oktober 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren