Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 oktober 2022
1. 36151

Wet hersteloperatie toeslagen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink), de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, de fracties van D66 (Van der Voort), de ChristenUnie (Ester) en de SP (Van Apeldoorn).

Met het oog op een zo spoedig mogelijke behandeling van het wetsvoorstel, wordt de griffie verzocht alvast ondershands de inbreng voor het voorlopig verslag te delen met het ministerie.

2. 35496

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers) gezamenlijk, van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, en van de fractie van de ChristenUnie (Ester).

3. 36200 IX, A

Het lid Prast (PvdD) levert inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsreactie.

4. E210034 / E210035 / E210036

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het Bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

Het lid Frentrop (Fractie-Frentrop) levert inbreng voor schriftelijke overleg over de brief van de minister van Financiën van 23 september 2022 over het kapitaalbeleid DNB.

De leden Van Ballekom (VVD) en Crone (PvdA) zullen enkele mogelijke commissiebrede vragen formuleren ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding van de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB).


De griffier van de commissie,
Helene de Man