Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- 32.317, NJ

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 13-14 oktober 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man