Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- COM(2022)454

Voorstel voor een verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten

De commissie besluit op 15 november 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren