Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- E220024

Voorstel voor een verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten (COM(2022)454)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PVV (Bezaan) en de OSF (Raven).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren