Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 november 2022
1. 35687 en 35688 (R2151)

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 20 december 2022.

2. E220017 en E220018

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering.

3. Reactie op vragen over de Staat van Migratie 2021 en 2022

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit de gisterenavond ontvangen brief te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V van hedenavond en de brief in een volgende commissievergadering opnieuw te agenderen ter bespreking.


De griffier van de commissie,
Helene de Man