Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220017 - Voorstel voor een Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking)

- E220017 en E220018

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Helene de Man