Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 december 2022
1. 30573, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

2. E220017 en E220018

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 23 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 19637, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit om op 31 januari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg n.a.v. de brief van de staatssecretaris van 8 november 2022.


De griffier van de commissie,
Helene de Man