Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- 32.317

Beantwoording vragen van de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 8-9 december 2022

De commissies besluiten de antwoordbrieven aan de Tweede Kamer op gestelde vragen over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 december 2022 thans voor kennisgeving aan te nemen en mogelijk later te betrekken bij een schriftelijk overleg over het verslag van bedoelde JBZ-Raad.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man