Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

- 32317, NQ

Brief van de minister van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V over verslag JBZ-Raad van 8-9 december 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten om op 31 januari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. het verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 december 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren