Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BL

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Formele Raad WSB van 27 en 28 november 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Ramsodit) en BBB (Van Gasteren).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl