Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31 EK, BO

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over geannoteerde agenda Formele Raad WSB van 27 en 28 november 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit:
- de beantwoording van de minister van SZW d.d. 18 december 2023 (21.501-31, BO) voor kennisgeving aan te nemen;
- in te gaan op het aanbod van de minister om een (besloten) technische briefing te verzorgen over (vervolg)vragen ten aanzien van de Europese besluitvormingsprocessen, c.q. de nadere specificering van de Nederlandse inzet in een specifiek dossier.

- 21.501-31 EK, BN

Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda informele Raad WSB van 10 - 12 januari 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 20 december 2023 (21.501-31, BN) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie verzoekt de staf bij het ministerie na te gaan of ook in periode van reces de geannoteerde agenda tijdig kan worden toegezonden, zodat deze in de commissie besproken kan worden voordat de (informele) Raad WSB plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl