Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BP

Brief van de minister van SZW over verslag Informele Raad WSB van 10 - 12 januari 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 6 februari 2024 (21.501-31, BP) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl