Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31

Brief van de minister van SZW inzake Voorlopig Akkoord Richtlijnvoorstel platformwerk; Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda van de Raad WSB van 11 en 12 maart 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 26 maart 2024.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl