Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31

Brief van de minister van SZW inzake Voorlopig Akkoord Richtlijnvoorstel platformwerk; Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda van de Raad WSB van 11 en 12 maart 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over de brief inzake het voorlopig akkoord richtlijnvoorstel platformwerk (EK, BQ) en de geannoteerde agenda van de Raad WSB van 11 en 12 maart 2024 (EK, BR) en besluit beide stukken voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl