Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BS

Brief van de minister van SZW over verslag Formele Raad WSB van 11 en 12 maart 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag (21501-31, BS) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl