Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21501-31, BU

Brief van de minister van SZW over de interinstitutionele conferentie en verklaring van Terhulpen; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW over de interinstitutionele conferentie en verklaring van Terhulpen (21501-31, BU).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl