Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (370[1])20 april 2005
hoort bij ... E050039 - Mededeling van de Commissie over de sociale agenda
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken