Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); verslag van een mondeling overleg (nr. 90)8 december 2005