Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (738)25 november 2008