Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over mededeling handel, groei en wereldvraagstukken (TK, nr. 1118)21 december 2010
hoort bij ... E100066 - Mededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-1629/10