Brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie & Landbouw over de financiering van het GLB25 januari 2011