Brief van de minister en staatssecretaris van EL&I inzake mededeling handel, groei en wereldvraagstukken16 februari 2011
hoort bij ... E100066 - Mededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk BEB/HPG/ 11004921 (gedrukt als 32591, B)