Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft (32.736); bnc-fiche inzake richtlijn koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters (EK, EF (TK, nr. 1157))4 april 2011