Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); brief van de minister van EL&I met verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011 (TK, nr. 257)3 mei 2011