Brief aan de staatssecretaris van EL&I met vragen over de hervorming van het GVB (Onderdeel kamerstuk 32.848, B)20 oktober 2011