EU-voorstel: Cohesiebeleid (33.067); brief 2020 - Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en in afschrift aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake parlementair behandelvoorbehoud op wetgevingsvoorstellen inzake Cohesiebeleid 2014 (TK, 2)1 november 2011