Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 29 november 201129 november 2011