EU-voorstel: Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding COM(2011)326 (33.048); brief inzake COM(2011)326: Richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding (EK, B)4 oktober 2011
hoort bij ... E110029 - Voorstel voor een richtlijn over het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke procedures
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Commissie voor Veiligheid en Justitie